AVVIK

Hvis du har kjøpt en vare fra Arctic Rein og Vilt som ikke holder hva den lover, så er det viktig at vi får tilbakemelding om dette slik at vi kan se gjennom våre rutiner gjøre de utbedringer som trengs for at du som sluttkunde skal bli fornøyd.

Det er også viktig at du sender oss produktets batch-kode som står merket på alle våre produkter. Dette gjør at vi kan følge produktets produksjonsløype.

SKJEMA

11 + 7 =